Veelgestelde vragen

Wat is de Eikenprocessierups?

De eikenprocessierups is een vlindersoort. Een soort die berucht is door het larve stadium dat overlast met zich meebrengt. De vlinder zelf is vrij onopvallend (bruin, ca. 3 cm), maar de rups daarentegen heeft een opvallend gedrag en eigenschappen.

De rupsen verplaatsen zich door de boom op zoek naar eikenblad in processie. De haren die iedere rups vanaf het 4e larve stadium draagt zijn buitengewoon overlastgevend. Overdag bevinden de rupsen zich in een soort nesten van spinsel. Het voordeel hiervan is, is dat deze over het algemeen goed kunnen worden verwijderd.

Waarom de Eikenprocessierups bestrijden?

De grote toename van het aantal eikenprocessierupsen heeft grote gevolgen voor buitenactiviteiten. Vanaf half mei ontwikkelen de rupsen naast de normale witte haren ook de brandharen.

Een nest wat niet wordt verwijderd kan zorgen voor tenminste een vervijfvoudiging van de populatie. Een vlinder legt circa 250 tot 300 eitjes. De meeste eitjes worden afgezet op de plek of direct in de buurt waar ze zijn uitgekomen.

Waarom wegzuigen?

Momenteel is het wegzuigen van de rupsen en spinselnesten de meest efficiënte en milieuvriendelijkste manier om de overlast zoveel mogenlijk te beperken. Je haalt niet alleen de rups weg, maar ook de achtergebleven haren in het nest.

Hoe werkt het wegzuigen van de EPR?

Het wegzuigen van de rupsen en spinselnesten gebeurt door middel van een mobiele zuigunit in een hoogwerker of met een ladder. Hierbij wordt het nest opgevangen en afgevoerd naar de verbrandingsoven.

Voor wie is de rekening van het preventief behandelen en/of verwijderen van rupsen en nesten?

Wettelijk gezien is de boomeigenaar verantwoordelijk voor de kosten van bestrijding van de eigen bomen, tenzij anders afgesproken. Daarnaast is er een wettelijke zorgplicht;

Een terreineigenaar, provincie of gemeente heeft als eigenaar van de bomen een zorgplicht in het kader van artikel 6:162 BW om te voorkomen dat zijn bezit schade veroorzaakt aan een ander.

Ook is er een zorgplicht op grond van Woningwet. Artikel 1a van deze wet formuleert een algemene zorgplicht tot voorkoming van gevaar voor gezondheid en veiligheid voor eigenaren/beheerders van bouwwerken, open erven c.q. terreinen.

Waarom werken jullie niet met de Franse bestrijdingsmethode, de ‘eco-piège’ ?

Bij deze methode doet men een band om de boom met een opvangzak. Deze rupsenvallen zijn echter geschikt voor de dennenprocessierups, die een ander gedrag vertoont dan de eikenprocessierups. Dennenprocessierupsen blijven in hun nesten tot het moment dat ze de bomen verlaten om een plek in de  grond te zoeken om te gaan verpoppen. Dat doen de eikenprocessierupsen niet. Die blijven in de bomen en verpoppen in de bomen, met uitzondering van rupsen die zich ingraven. In België en Nederland zijn veel proeven gedaan met eco-piège. Die bleken niet voldoende te werken. Bron: www.processierups.nu

Waarom werken jullie niet met folie of plakstrips?

Er zijn inmiddels tal van negatieve ervaringen met plakstrips en plasticfolie. Beide oplossingen hebben meer negatieve effecten, dan positieven effecten.  Bij plakstrips vang je vooral andere insecten, rupsen en zelfs vogels. En bij folie lopen de rupsen er onderdoor. Daarnaast zitten de eitjes vaak al in het nest in de boom en later zit het nest al vol met haren die door wind verspreid worden.

Er wordt vaak gezegd: Baat het niet, dan schaadt het niet. Dit is onjuist. Bij folie proberen vogels insecten en rupsen er onder weg te pikken waardoor ze ook plastic binnen krijgen. Bij plakstrips is de bijvangst groter dan de opbrengst van de rups, daarnaast schiet de rups de haren weg zodra ze vast komen te zitten. Beide oplossingen zijn erg onvriendelijk voor de natuur en zijn daardoor niet gewenst. Bron: www.processierups.nu

Wat zijn de gezondheidsrisico ‘s van de eikenprocessierups?

Het zijn de brandharen die gezondheidsrisico ‘s voor mensen met zich mee kunnen brengen. Wanneer contact met deze brandharen optreedt, kunnen gezondheidsklachten als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan luchtwegen ontstaan.

Als de rups ontpopt is moet het nest dan alsnog verwijderd worden?

Na het uitvliegen van de vlinder blijven de haren in de nesten achter. Door de wind vliegen ook deze haren uit het nest, en brengen deze gezondheidsrisico ‘s met zich mee. Hierdoor is het noodzakelijk om ook niet actieve nesten te laten verwijderen.

Wat doet eprbestrijden.nl?

Eprbestrijden.nl brengt vraag en aanbod samen. Door voor u bij meerdere partners offertes op te vragen heeft u keuze uit de partij die het beste bij u past. Hierdoor ontzorgen wij u in het zoeken naar de beste bestrijder en kunnen wij afspraken maken met de partner om, u zo goed als mogenlijk, te bedienen.

Waar vindt ik meer informatie over de eikenprocessierups?

Via www.processierups.nu Deze website is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is opgericht en is een onafhankelijke website.

Andere vragen?

Hiernaast vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen. Heeft u nog een andere vraag; wij zitten klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Contact